Sæt fart på dit internet

0
2567

Der er næppe noget, der er mere irriterende end internet, der svigter. Skal du skrive en større skoleopgave, eller vil du gerne underholde dig med din yndlingsserie, er det alfa og omega, at internettet ikke svigter. Derfor får du her en række tips til, hvordan du sætter fart på dit internet.

Tjek din hastighed

Først og fremmest skal du tjekke din hastighed, hvis du føler, dit internet indimellem ikke lever op til dine forventninger. Du betaler for en vis internethastighed, men du kan desværre ikke altid være fuldkommen sikker på, at det faktisk er denne hastighed, du får. Det skyldes ikke, at din udbyder prøver på at snyde dig, men det kan skyldes en lang række andre faktorer, såsom hvor du bor.

Inden du sætter himmel og jord i forbindelse for at forbedre dit internet, skal du naturligvis gerne vide, hvad du helt konkret har at arbejde med. Lav derfor en test af hastigheden, så du kan se, om du faktisk får det, du betaler for. Du kan finde hastighedstests mange forskellige steder på nettet, så det er en smal sag at finde ud af, hvor godt dit internet egentlig er.

Har du den hastighed, du betaler for, kan det være, du skal overveje en opgradering, hvis ikke du synes, dit internet er godt nok.

Invester i nye routere

Uanset hvor godt dit internet er, kommer du ingen vegne med det, hvis din eller dine routere er dårlige. Især hvis du har en større bolig er det nødvendigt at have flere routere, for at dit internet kan dække hele huset. Sørg derfor for at lave et helt lille ”net” af routere, så du kan være godt dækket ind over alt i huset.

Du skal selvfølgelig være særligt opmærksom på at få solide routere placeret i de af husets rum, hvor der er de højeste krav til internetforbindelsen. For eksempel er det rart at have virkelig godt internet i stuen og eventuelt i soveværelset, hvor du sandsynligvis streamer en masse gode film. Derudover er det relevant at have godt internet på kontoret og i eksempelvis gamingrummet, hvis du er så heldig at have et sådant.

Overvej kabelforbindelse

Har du særligt høje krav til din internetforbindelse i eksempelvis et gamingrum? Så kan det være værd at overveje at tilslutte dig internettet med et kabel frem for at gøre det trådløst. Selvom det trådløse internet som regel fungerer ganske upåklageligt, kan man ikke komme uden om, at en kabelforbindelse er noget mere pålidelig.

Har du i forvejen et stationært setup, som du aldrig flytter på, er det ikke noget problem at skulle tilslutte dig internettet med et kabel. Derfor kan du lige så godt være på den sikre side frem for at satse på, at din trådløse forbindelse forbliver stabil.

Kabelforbindelse giver ikke megen mening, hvis du flytter dig meget rundt med din computer. Er der tale om et gennemført gamingsetup, er der dog en vis sandsynlighed for, at det alligevel er stationært, og så gør en kabelforbindelse hverken til eller fra i forhold til mobilitet.