Gode tips: Få hastigheden op når du browser!

0
842

Når det gælder internet, er det vigtigste uden tvivl, at det er hurtigt og solidt, hvilket desværre ikke altid er tilfældet i mange danske hjem. Det må være de færreste, der ikke kender til problematikken med en internetforbindelse, der hakker, og som er langsom, og det kan være utroligt irriterende – især hvis man har noget arbejde, der skal laves på computeren, eller hvis man har en vigtig skoleopgave, der skal skrives. 

Du vil her i artiklen blive præsenteret for forskellige gode tips og tricks til, hvordan du kan få en hurtigere internetforbindelse.

 

Husk at tjekke dit abonnement jævnligt  

Har du problemer med hastigheden på dit internet, bør du først og fremmest undersøge din bredbåndsforbindelse. For såfremt det viser sig, at du ikke har et hurtigt bredbånd, kan du naturligvis heller ikke forvente en stabil internetforbindelse. Det kan således være en rigtig god idé at tjekke sit abonnement fra tid til anden, i og med at der konstant kommer bedre og hurtigere forbindelser på det danske marked, og herudover sænkes priserne også med jævne mellemrum. Såfremt du ikke sørger for at tjekke op på dit abonnement, er der stor chance for, at du bliver snydt.

Herudover bør du også tjekke, at din internetforbindelse ikke bliver brugt af andre brugere, såfremt du ikke har kode på dit net. Når du har et åbent net, er det jo i princippet åbent for alle andre brugere, og det betyder altså, at din forbindelse bliver langsommere.

Vælg en kablet forbindelse hvor muligt

Det kan være nærmest umuligt at game på trådløst net, hvor det handler om at have en meget lav ping-tid, som er den tid det tager at kalde op til internetforbindelsen. Her er det afgørende, at man har et netværkskabel fra computeren til routeren (se fx. Wattoo.dk).

Den kablede forbindelse er ikke kun hurtigere til at ”kalde op”, men du opnår også altid flere Mbit via kablet. Så sørg for at have et kabel i tasken, hvis du skal have fuld skrald på – særligt hvis du skal game!

 

Sørg for, at der er masser af plads på din computer 

Endelig skal det også nævnes, at det er en rigtig god idé altid at have masser af ledig plads på sin computer, såfremt man ønsker en højere internethastighed – på den måde vil der nemlig være masser af plads til at indlæse de internetsider, du ønsker at besøge. Hvis du har en fuld harddisk, vil der ske det, at din computer muligvis begynder at tære på dine ram, og det går ud over hastigheden.

Du kan i forbindelse med dette evt. vælge som supplement at have en ekstern harddisk. Ønsker du flere gode råd til, hvordan du kan få hurtigere internet, eller vil du gerne have en samlet liste over de hurtigste internetabonnementer på markedet netop nu, så kan du tjekke denne prisoversigt hos netmagasinet netkablet.

 

Vælg den bredbåndsudbyder, der er tættest på dig 

Det kan desuden være en rigtig god idé at undersøge, hvorvidt du egentlig bruger den internetudbyder, der er nærmest din bopæl, for såfremt din udbyder er meget langt fra dig, spiller det en stor rolle ift. hastigheden på dit net.

Du kan i forbindelse med dette enten vælge at sende en mail eller ringe til din udbyder og finde ud af, hvor deres datacenter er placeret i landet, da det uden tvivl kan være rigtig godt givet ud at skifte til en udbyder af bredbånd, der er tættere på.
En anden ting, du kan gøre, er at sørge for, at din router derhjemme er placeret optimalt, da dette også har en betydning ift. dit internetsignal. Hvad man ikke er klar over er nemlig, at elektroniske apparater går ind og påvirker signalet, og det er således vigtigt, at du tænker over placeringen af din router.